Bogens opbygning

Lægaard og Vest’s idé

Samlet fremstilling af strategi
Det er forfatternes grundlæggende idé, at vi ved at “fastfryse” vores erfaringer med strategi i en bog med værktøjer og cases, gør det nemmere for virksomhedsledere at skabe konkurrenceevne og merværdi i virksomhederne.

Det er netop dette behov, der dækkes gennem udgivelsen af denne bog. Her får læseren en samlet fremstilling af strategi for danske virksomheder om danske virksomheder.

Gennem bogen ser læseren strategi i en helhedsopfattelse, både hvad angår virksomhedens relationer til
omgivelserne, og hvad angår virksomhedens interne ressourcer og kompetencer.

Med Strategi i vindervirksomheder tilbyder vi en dansk strategibog, der kan anvendes af ledere af små og
mellemstore virksomheder og deres rådgivere.

Læs vores forord her.

Bogen har samtidig et relevant internationalt islæt, både hvad angår kilder og hvad angår internationale problemstillinger.

Vi har forsynet bogen med en række cases om danske virksomheder, fx. Gyldensteen, Micro Matic, Schades, Schur International, Gumllink og mange flere.

Casebeskrivelserne dækker et bredt spektrum af danske virksomheder med hensyn til brancher såvel som typer at strategiske udfordringer.

Mange af de anvendte casevirksomheder har vi fulgt gennem en årrække, og hovedparten af casene er skrevet i et tæt samarbejde med de pågældende virksomheders ledelse.

Casebeskrivelserne er placeret løbende i bogen, hvor de underbygger den gennemgående teori med hvad konkrete danske virksomheder har gjort i praksis.

Opbygning af strategi i vindervirksomheder
Læs indholdsfortegnelse her

Strategi i vindervirksomheder har en struktur, der både gør det muligt at læse bogen i sin helhed og læse de enkelte dele hver for sig.

Efter en definition af bogens idé i kapitel 1, findes der i kapitel 2 en strategioversigt

over bogens struktur. Denne struktur følges derefter i de efterfølgende afsnit. Hvert kapitel indledes med et overblik over, hvor det pågældende emne passer ind i bogens røde tråd.

Det betyder eksempelvis, at en virksomhedsledelse med særlig interesse for visionær udvikling kan læse bogen igennem for at skabe helhedsforståelse og derefter læse bruge kapitel 6 til for den konkrete opgave i virksomhedens arbejde med de strategiske intentioner.

Bogen er forsynet med et omfattende stikordsregister og en figurliste, hvilket gør det nemt for læseren at finde en allerede kendt model eller tage hul på nye dele af strategiarbejdet.

Supplement til bogen:
Appendix 1: Værktøj til “Branchestrukturanalyse”
Appendix 2: Værktøj til “Kritisk SWOT”
Appendix 3: Værktøj til formulering af “Valutastrategi”